Synpunkter

Formuläret är till för alla vårdnadshavare. Här finns det en möjlighet att enkelt kunna lämna synpunkter som handlar om förskoleverksamheten. Man får mer än gärna lämna en synpunkt anonymt!